Sarah Appleton Matt Band Moyen Sarah Appleton Matt Bands

Matte Band Moyen

+ 18k Gold
+ 4 grams
+ Matt Finish
+ Handmade in Paris